SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Splošni pogoji poslovanja veljajo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih v zvezi z izdelavo  izdelkov preko spletne trgovine www.printever.com.   

Splošni pogoji poslovanja, ki so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje, obravnavajo in urejajo delovanje spletne trgovine, elemente poslovnega odnosa med ponudnikom in naročnikom – kupcem in pravice slednjega.

Spletno stran in trgovino www.printever.com  upravlja družba COMTRON d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, ki je tudi lastnik spletne strani in spletne trgovine ter vseh programov, ki so, za potrebe izdelave naročil, nameščeni na tej spletni strani. Navedena družba je kot ponudnik foto storitev tudi pogodbena stranka tega razmerja (v nadaljevanju: ponudnik).

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa, tj. oddaje spletnega naročila. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

REGISTRACIJA

 

Za nakupovanje oziroma oddajo naročila v spletni trgovini registracija sicer ni nujna, je pa obvezna v primeru, če želi kupec spremljati status naročila. Pri registraciji mora izpolniti spletni obrazec z zahtevanimi osebnimi podatki oziroma podatki o pravni osebi. Naročnik – kupec mora izpolniti podatke za osebni račun, podatke za plačilo in podatke za dostavo. Naročnik – kupec lahko svoje osebne podatke, podatke za osebni račun, podatke za plačilo in dostavo, kadarkoli spremeni. To stori tako, da se prijavi v spletno trgovino in izbere možnost Moj račun.

Ob registraciji v sistem spletne trgovine obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo naročnika – kupca nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo pridobi obiskovalec pravico do nakupa.

ODDAJA IN PREKLIC NAROČILA

 

Naročnik – kupec opravi nakup z oddajo naročila v spletni trgovini. Po oddaji naročila prejme uporabnik na svoj elektronski poštni naslov potrdilo o prejetem naročilu. V primeru, da naročnik – kupec v roku 1 ure po oddanem naročilu na svoj elektronski naslov ne prejme odgovora o prejetem naročilu, niti ni odgovora v njegovi vsiljeni elektronski pošti, naj o tem obvesti ponudnika na objavljeno brezplačno telefonsko številko. Po oddaji oziroma potrditvi naročila ponudnik v dogovorjenem roku izdela naročeno blago in ga odpremi.

Za vsebino oddanega naročila odgovarja izključno naročnik – kupec.

Glede na naravo naročila, ki je izdelano po natančnih navodilih naročnika – kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, slednji praviloma nima pravice odstopa od pogodbe.

Ponudnik ni odgovoren za motnje v poteku storitve oddaje naročila, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna trgovina (npr. izpad delovanja medmrežja).

CENE

 

Vse cene izdelkov so izražene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost, če ni izrecno določeno drugače. Za posamezno naročilo so veljavne cene, ki veljajo v trenutku oddaje naročila. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti in se lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo. 

V primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

ODGOVORNOST ZA NAPAKE

 

Ponudnik odgovarja za stvarne napake izdelkov, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov, tj. v primeru, da gre za dostavo napačnih izdelkov, kupec – naročnik dostavljene izdelke na stroške ponudnika vrne, in sicer jih na njegovem naslovu prevzame ponudnikov partner za dostavo pošiljk, družba Pošta Slovenije d.o.o., ponudnik pa jih v roku, ki velja v primeru oddaje naročila, brezplačno nadomesti z ustreznimi.

Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti ponudnika v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec o napaki obvestiti ponudnika najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Ponudnik ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bil izdelek kupcu – naročniku izročen.

Ponudnik ne dogovarja za napake, ki na izdelku nastanejo kot posledica izpostavljenosti naravnim vplivom (vlaga, neposredna sončna svetloba, visoka temperatura, …).

Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki, ki ga ponudniku posreduje potom elektronske pošte oziroma preko telefona, natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.

V primeru, da se ugotovi, da je naročnikovo – kupčevo grajanje napake upravičeno, ima le – ta pravico zahtevati, da ponudnik:

odpravi napako na izdelku ali

V primeru uveljavljanja upravičene reklamacije je kupec dolžan ponudniku grajani izdelek vrniti.

V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

Ob upoštevanju lastnosti različnih medijev – nosilcev podatkov, ponudnik ne odgovarja za morebitna manjša barvna odstopanja, ki bi se izkazala med podatki, prikazanimi na elektronskem mediju (monitor) in podatki, natisnjenimi ali razvitimi na papirju.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Z registracijo v spletni trgovini www.printever.com se obiskovalec oziroma naročnik – kupec strinja, da ponudnik njegove osebne podatke zbira na način in v namene, kakor sledi v nadaljevanju. 
Ponudnik zbira osebne podatke v spletni trgovini v največji meri z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne trgovine ter nudenja zahtevanih storitev, pri čemer pa lahko podatke uporabi tudi za naslednje namene:

Internih tržnih raziskav

obveščanja strank o novostih na spletni trgovini

obveščanja strank o novostih, ki se tičejo izdelkov ali storitev, ki jih nudi

Uporabnik se pridobljene osebne podatke zavezuje varovati in shranjevati skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter jih uporabljati samo za interne namene in jih ne posredovati tretjim osebam.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi naročnik – kupec sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

OBVEZA ODGOVORNOSTI

 

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

PRITOŽBE IN SPORI

 

Ponudnik ima, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanje pritožb. Naročnik – kupec v primeru težav uporabnika oziroma pri njem pooblaščeno osebo za obravnavanje pritožb kontaktira bodisi telefonsko bodisi po elektronski pošti. Ponudnik bo najkasneje v roku 5 delovnih dni potrdil, da je pritožbo prejel ter naročniku – kupcu sporočil potek nadaljnje obravnave tega postopka. Ponudnik se, skladno s svojo vizijo, trudi, da se vse nastale spore, tudi iz razloga ekonomičnosti postopka na strani obeh strank, rešuje sporazumno, tudi s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). V primeru, da sporazumna rešitev nastale sporne situacije ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

VARSTVO POTROŠNIKOV

 

Za vse, s temi splošnimi pogoji neurejena razmerja oziroma elementi, veljajo pravila Zakona o varstvu potrošnikov.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

 

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.05.2017 dalje.