DIGITALNI TISK


Je tehnika tiska, pri kateri tiskamo direktno iz računalnika na papir, pvc folijo, 100 % poliester (zastave in transparenti), ceradno platno-oprelon (transparenti), nalepke , samolepne etikete, city lighte …

Prednost digitalnega tiska pred navadnim tiskom je predvsem v nižjih stroških ter v tem, da ni pomembno koliko izvodov določene tiskovine potrebujete in le te ne potrebujete naročati na zalogo.

Pri klasičnem tisku je začetna cena visoka, saj je potrebno pripraviti za tisk filme, kliše ali ctp, pri digitalnem tisku pa tega stroška ni.

Prav zaradi tega se digitalni tisk pogosto uporablja pri tiskanju manjših naklad ali serij, pri katerih se posamezni izvodi lahko tudi razlikujejo v kakšni podrobnosti (npr. serijski številki).

V zadnjem obdobju je tehnologija napredovala do te mere, da je kvaliteta digitalnega tiska odvisna predvsem materialov in kakovosti pripravljenih datotek. V kolikor se vaša ponudba pogosto spreminja ali ne potrebujete večje naklade - Tiskajte digitalno!

Kako pripravimo dokumente za tisk?

Priprava dokumentov za tisk je bistvenega pomena za samo kakovost tiska!
Zato vam v našem grafičnem studiu oblikovalci iz vaših osnutkov ( rokopisov in slik )  in po vaših željah in potrebah pripravijo ( določijo format, naredijo prelom teksta, poskenirajo in obdelajo fotografije, določijo barve po CMYK ali PANTONE, pripravijo PDF za korekturo … ) predloge  primerne za tisk.
V kolikor računalniško pripravo naredite sami lahko uporabite programe kot so Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Quark Xpress, Corel Draw, Page Maker, Free Hand… 
Najprimernejša formata datotek za tisk sta PDF in PS (PostScript). 
Resolucija fotografij naj bo 300 dpi. 
Pomembno je, da upoštevate tudi dodatke za porezavo (3 mm), da so označene porezave in da barve vseh elementov shranite v barvni shemi CMYK ali po barvni lestvici Pantone.

Črno besedilo na barvnem ozadju postavite čez ozadje (overprint), ostali elementi pa naj vsebujejo prekrivanje, ki se določa glede na vrsto tiska.

FORMATI

Format je pojem, ki označuje velikost pole ali grafičnega izdelka in razmerje med
njegovimi stranicami.
Pri tisku se večinoma uporabljata formata A in B, format C se uporablja za označitev formata  kuvert.

 

A0    841×1189   mm  
A1    594×841     mm
A2    420×594     mm
A3    297×420     mm
A4    210×297     mm
A5    148×210     mm
A6    105×148     mm
A7    74×105       mm

B0    1000×1414 mm
B1    707×1000   mm
B2    500×707     mm
B3    353×500     mm
B4    250×353     mm
B5    176×250     mm
B6    125×176     mm
B7    88×125       mm

C0    917×1297   mm
C1    648×917     mm
C2    458×648     mm
C3    324×458     mm
C4    229×324     mm
C5    162×229     mm
C6    114×162     mm
C7    81×114       mm


PRELOM


Prelom tiskovine je tehnološka operacija, s katero tekste razporedimo na željeno stran in jih združimo z obdelanimi slikami, in s tem dobimo predlogo za izdelavo poizkusnega odtisa in kasneje  tiskovne forme.

SKENIRANJE

Če želimo slike prikazati na zaslonu in jih računalniško obdelati in pripravit za tisk
jih moramo digitalizirati oziroma skenirati

CMYK

CMYK je krajše za Cyan-Magenta-Yellow-Black (svetlo modra, škrlatna, rumena, črna).CMYK je barvni model v katerem so vse barve mešanica teh štirih osnovnih barv. CMYK je standardni model za tiskanje raznobarvnih dokumentov. Velikokrat mu rečemo tudi štiribarvno tiskanje.

BARVNA LESTVICA PANTONE

Pantone je standardiziran, šifriran sistem barv. S standardizacijo barv se zaradi različnih standardov po svetu želi preprečiti neujemanje barv, ne glede iz kje sta naročnik in izvajalec. V lestvici Pantone določena šifra pomeni določeni odtenek barve brez odstopanja.

 

“ ŽIVI ROB “

Je pojem ki označuje, da določena slika na tiskovini sega čisto do roba oziroma “gre v živi rob“
Pri tem je pomembno, da je upoštevan 3 mm dodatek za porezavo, da pri razrezu ne nastane beli rob.

 

 

POIZKUSNI ODTIS


Z preizkusnim digitalnim tiskom ugotavljamo tekstovno in vizualno kakovost tiskovine. 
Da bi zagotovili željeni barvni odtis, moramo zelo natančno simulirati standardne
razmere v kasnejšem proizvodnem tisku.


PDF FORMAT


PDF-dokumente izdelamo s pomočjo programa Adobe Acrobat Distiller, ki kakršnokoli datoteko pretvori v PDF-format. Zaradi številnih opcij, predvsem glede kakovosti slik in s tem povezano velikostjo datoteke in hkrati zaradi nevezanosti na izhodno enoto oziroma sistem, je namenjen tako pripravi za tisk kot tudi prenašanju preko spleta. Njegova glavna prednost je gledljivost, saj lahko visokokakovostni PDF, ki ga ustvarimo za oddajo tiskarni odpremo in pregledamo z Acrobat Readerjem in vidimo natanko to, kar bo natisnjeno.
PDF datoteke lahko odpiramo praktično z vsemi operacijskimi sistemi od Windowsov , Mac-a, Linux pa tudi na mobilnih telefonih. Svoje delo lahko delimo z drugimi, ne glede na to kakšne platforme uporabljajo Format PostScript
Večina grafičnih programov ponuja možnost zapisa datotek v formatu PostScript.
Prednost takšnega zapisa je predvsem kompatibilnost in prilagodljivost programskim orodjem in opremi, ki se uporabljajo ob pripravi za tisk.

 

 

NAROČILO Z OPCIJO PREVERJANJE USTREZNOSTI DATOTEKE


Če ob naročilu izberete preverjanje ustreznosti datoteke, bomo datoteko preverili ter vas po potrebi obvestili o pomanjkljivostih in morebitnih popravkih. Če ob naročilu ne izberete opcije preverjanja ustreznosti datoteke, bodo vaše datoteke obdelane avtomatično, brez preverjanja ustreznosti. Datoteke brez ustreznega dodatka za razrez bomo opremili z enostavnim belim robom, v  kolikor je to mogoče. Ob tem ne moremo izključiti morebitne spremembe postavitve (npr. povečava ali pomanjšanje).

 

ELEMENTI IN LOČLJIVOST


Zaradi kvalitete končnega izdelka naj bodo vaše prenesene datoteke (razen navedenih izjem) ločljivosti najmanj 300 dpi. Morebitni logotipi, teksti in grafike v vašem dokumentu naj bodo v vektorski obliki ali v sliki ločljivosti najmanj 300 dpi, saj so lahko ob nadaljnji produkciji neostri.
Izogibajte se interpolaciji (“ekstrapolaciji”) slik, saj to ne doprinese k boljši kvaliteti končnega natisnjenega izdelka, niti k boljši kvaliteti slike.

Za vse izdelke: ločljivost najmanj 300 dpi.
Plakati: ločljivost najmanj 200 dpi.
Reklamni/promocijski izdelki: ločljivost najmanj 150 dpi.


DODATEK ZA RAZREZ

So črtice, ki določajo format tiskovine in so v pomoč pri razrezu.

3 mm na vseh straneh (razen kadar je določeno drugače). Dodatek za tisk je namenjen temu, da vaš končni izdelek dobi želeno obliko in velikost.
Papir je naravni material, na katerega učinkujejo zunanji vplivi kot npr. sprememba temperature in vlažnost. Ob rezanju končnega izdelka lahko zaradi tega pride do odstopanja vse do 1mm. Prosimo, da dodatek za razrez pravilno upoštevate tudi pri zloženkah, ki zahtevajo tudi zgibanje končnega izdelka.
Priporočamo, da pri tiskovinah, na katerih se nahajajo pomembne informacije in napisi, ki ne smejo biti ob končnem izdelku odrezani, oblikujete vsaj 4mm od roba razreza (razen kadar je določeno drugače).
Če oblikujete datoteko za tisk v PDF obliki in ob tem uporabljate profesionalen program, ki nudi možnosti dodajanja različnih opomb in drugih znakov, le-teh ne vključite v datoteko, ki jo boste prenesli v obdelavo za tisk. V PDF obliki datoteke je sprejemljivo le, če dodate oznako na mestu, kjer želite razrez.

Upoštevajte toleranco razreza do vsaj 1mm.
PDF datoteke naj ne vsebujejo opomb in drugih pomožnih znakov.
Pomembne informacije, napisi, naslovi, logotipi naj bodo v dokumentu zamaknjeni vsaj 4mm (razen kadar je določeno drugače) v notranjost, da pri razrezu tiskovine ne bodo odrezani.
Vzorčne datoteke za pripravo  so priložene vsakemu izdelku na spletu in so primerne za prenos.


POSEBNOSTI PRI TISKU KATALOGOV IN BROŠUR


Poleg ostalih zahtev vaše datoteke za tiskovino, upoštevajte tudi naslednje posebnosti, v kolikor oblikujete katalog ali brošuro.

V vašem dokumentu označite/oštevilčite strani. V kolikor dokument nima ustrezno in pravilno oštevilčenih strani, odgovornosti za končni izdelek ne prevzamemo.
Napisi, pomembne informacije, logotipi ipd., naj bodo v datoteki zamaknjeni od roba v notranjost vsaj 5mm (v kolikor je mogoče še več). Prav tako se izogibajte tankim obrobam v tem območju, ker lahko pride do neenakomerne debeline obrob.

 

BROŠURE


Ob vezavi brošur ki obsegajo večje število strani (so debelejše) lahko pride do tako imenovanega stopničastega efekta, kar pomeni, da  so sredinske strani brošure pomaknjene navzven. Da ob razrezu ne bi prišlo do razreza teksta, slik ali številke strani, upoštevajte dovolj velik dodatek za razrez, pri čemer že pri samem oblikovanju upoštevajte tudi vezavo brošure

Izračun orientacijske vrednosti:

Primer:
48-stranska brošura ima torej na vseh štirih robovih 1,6 mm zamika. Med zgibanjem take brošure se sredinske strani pomaknejo za 1,6mm navzven. Na tem mestu moramo brošuro odrezati in sredinske strani skrajšati za 1,6 mm.KATALOGI


Upoštevaje debelino kataloga pri pripravi datotek. V datoteko za tisk ovitka vključite sprednjo in zadnjo stran ovitka ter hrbet. Hrbet kataloga vam sistem avtomatsko izračuna pri konfiguraciji na spletu.


Posamezne sledeče si strani v dokumentu označite/oštevilčite.
Pomembne informacije, napisi, naslovi, logotipi naj bodo v dokumentu zamaknjeni vsaj 5mm v notranjost, da pri razrezu tiskovine ne bodo odrezani.
Upoštevajte dodatek za vezavo.
Ovitek kataloga skupaj z hrbtom naložite v PDF datoteki.

 

FORMATI DATOTEK ZA TISK


PDF format (Portable Document Format družbe Adobe) je postal povsod po svetu najpogostejša oblika datoteke, ki zajema podatke namenjene tisku. Vsi napisi in morebitne grafike morajo biti prav tako vključeni v PDF datoteko.  V kolikor je mogoče, uporabite enega od spodaj naštetih standardov za izvoz vaše PDF datoteke.
PDF/X-1a:2001
PDF/X-3:2002
PDF/X-4:2008
Za vse, ki potrebujete pomoč pri nastavitvah PDF izvoza smo pripravili mojaTiskarna.si prednastavitve, katere si lahko prenesete pod rubriko “PDF prednastavitve “.
TIFF „Tagged Image File Format“ (TIFF ali krajše TIF) je oblika datoteke za shranjevanje slik. Kadar oblikujete datoteke za tisk v TIFF formatu, upoštevajte naslednje:

Če ima TIFF datoteka več strani, je za nadaljnjo obdelavo uporabna samo prva stran, preostale strani niso uporabne za nadaljnjo obdelavo.
Vse plasti morajo biti združene v odzadje.
Alpha - Kanali se zavržejo.
Za kakovostni tisk uporabljajte kompresije brez izgube kot je “LZW”.
Kot alternativo lahko za komprimiranje uporabite tudi JPEG format ob maksimalni kvaliteti.

JPG - JPEG
Ob izvozu datotek formata JPEG bodite pozorni na kakovost izvoza. Izberite najvišjo možno stopnjo kvalitete oz. najnižjo kompresijo.

ZIP/RAR
Stisnjene datoteke/mape/arhivi, razen SIT datotek, so prav tako primerne za nadaljnjo obdelavo podatkov in tisk. Ob tem bodite pozorni, da datoteke ne zaščitite z geslom, saj datoteka z geslom ni primerna za nadaljnjo obdelavo.

V tisk ne pošiljajte datotek oblike SIT.
ZIP in RAR datoteke so primerne za nadaljnjo obdelavo.
Ne ščitite datotek za nadaljnjo uporabo z geslom.
ODPRTE DATOTEKE
Zaradi avtomatskega poteka obdelave datotek za tisk, so primerne le datoteke oblik PDF, TIFF, ali JPEG. Datoteke ustvarjene v Microsoft Office programih niso primerne za nadaljnjo obdelavo podatkov in tisk.

Odprte datoteke niso primerne za avtomatsko nadaljnjo obdelavo.
Datoteke ustvarjene v Microsoft Office programih niso primerne za tisk.
Datoteka za tisk naj bo pripravljena v PDF, TIFF ali JPEG formatu.

 

PSD


Izvorne PHOTOSHOP datoteke lahko pri avtomatski obdelavi podatkov povzročajo težave zaradi specifičnih funkcionalnosti. Photoshop datoteke vedno shranite v JPEG ali TIFF formatu. S tem ohranite prvotno obliko datoteke, ki pri nadaljnji uporabi in pripravi za tisk ostane nespremenjena.

Izvorne Photoshop datoteke (PSD) niso primerne za nadaljnjo obdelavo in tisk.
Take datoteke spremenite v format TIFF ali JPEG (izvoz v PDF format ni primeren!).
Alpha - Kanali se zavržejo.
Datoteke izvožene v PDF format niso primerne zaradi avtomatske obdelave podatkov za tisk.


ZGIBI PAPIRJA/ Zloženke

 
V naših vzorčnih dokumetih so zgibi posebaj označeni. S tem smo vam želeli olajšati oblikovanje in postavitve. Pravilnost postavitve vaših strani ne moremo preveriti, zato poskrbite za pravilno postavitev v datoteki.

SMER TEKA VLAKEN PAPIRJA


Pri umeščanju na tiskarsko polo in uporabo papirja smo vedno pozorni na smer teka vlaken papirja. Pri debelejših gramaturah papirja in velikem nanosu barve na točkah zgiba lahko pride do rahlega preloma.

Pravilnosti razporeditve strani ne moremo preveriti.
Na točkah zgiba lahko pride do rahlega preloma.


MAKSIMALEN NANOS BARVE


Največja skupna pokritost se izračuna kot vsota posameznih barvnih kanalov: C + M + Y + K

Primer temno modre površine:
80 % Cyan, 100 % Magenta, 100 % Yellow in 50 % Black
80 % C + 100 % M + 100 % Y + 50 % K = 330 %

Teoretično je največja skupna pokritost lahko 330% (“ISO Coated v2«, s premaznimi papirji). Za nepremazen papir (“PSO Uncoated”) je omejitev 300%. V praksi priporočamo za premazne in nepremazne papirje skupno pokritost do 280%. Prav tako ne priporočamo nanosa posamične barve manjšega kot 5%.

Barvni nanos naj ne bi presegal 280%.
Na različnih vrstah papirja (premazni, nepremazni, umetniški papir) je lahko pri enaki pokritosti različen odtis.


BARVNI NAČIN/BARVNI PROSTOR


Vaši podatki za tisk morajo biti ustvarjeni v barvnem načinu CMYK, to je tehnična podlaga za sodoben štiri barven tisk.
Datoteke je potrebno opremiti s primernimi ICC-profili za offset tisk ali digitalni tisk. Profile najdete brezplačno na spletni strani ECI (European Color Initiative).

ISO Coated v2 za premazne papirje (na podlagi FOGRA39)
PSO Nepremazen ISO12647 za nepremazen papir (na podlagi FOGRA47)
GRACoL 2006 (ISO 12647-2:2004)

RGB podatke in posebne barve se pri štiri barvnem tisku pretvorijo samodejno. Veliko RGB in posebnih barv se nahaja izven standardiziranega CMYK spektra, zato lahko pri konverzaciji pride do odstopanj v barvnih odtenkih.

POGLED NA MONITORJU


Računalniški monitorji uporabljajo za prikaz RGB način. Ker je vsak zaslon drugače izdelan in nastavljen, prihaja od zaslona do zaslona do variacij barv (kot pri TV). Kar vidite na zaslonu, ne odraža nujno končnega rezultata tiska.
Za pravilno reprodukcijo barv na zaslonu je potrebno zaslon umeriti in ustvariti primerne ICC profile. Poleg tega vam priporočamo uporabo omenjenih ICC profilov pod pogojem, da vam programska oprema to omogoča. Ti profili simulirajo rezultat offset tiska na monitorju.

PAPIR


Vsak material za tisk ima drugačno barvno osnovo. Recikliran in kreativni papir se lahko le pogojno primerja z offset in foto papirjem. Reciklirani papirji so po navadi nagnjeni k sivo-rumeni, drugi papirji pa k belem ali modrikastem tonu. Zraven tega se barvni odtenki dodatno spreminjajo pod naravno ali umetno svetlobo.

Za majhno pomoč vam ponujamo različne pakete vzorcev, tako da lahko brez težav primerjate najpogosteje uporabljene vrste papirja. Kljub temu pa lahko pride do rahle razlike tudi v proizvodnji istega tipa papirja od istega proizvajalca. Papir je naravni material, katerega osnovne surovine (npr. les) se lahko razlikujejo. Barva papirja pa posledično prav tako vpliva na barvo tiskanega izdelka.

POSEBNE BARVE


Posebne barve so možne samo v kategoriji offset tiska. Barvo določite po Pantone lestvici za primeren papir (Premazni oznaka C, nepremazni oznaka U). Prav tako je potrebno v sami datoteki določiti vse elemente v enaki Pantone barvi in barvo pri naročilu zabeležiti.

CMYK (ISO Coated v2 oz. PSO Uncoated ISO12647).
RGB podatki bodo samodejno pretvorjeni.
Barve na monitorju se lahko razlikujejo od tiskanega izdelka.
Na različnih vrstah papirja (premazni, nepremazni, umetniški papir) je lahko pri enaki datoteki različen odtis.


FORMAT/NIHANJA FORMATA


Format tiskovine v datoteki za tisk  naj ustreza naročeni velikosti vključno s porezom. Sistem avtomatsko preveri ustreznost datoteke glede na naročen format. Prilagoditev formata je v določenih primerih glede na motiv mogoč.

Datoteke naložite v naročeni velikosti z ustreznim dodatkom.


KOMENTARJI/VNOSNA POLJA


Komentarji in vnosna polja v PDF datoteki so izključno namenjeni izpolnjevanju in pošiljanju obrazcev ali komunikaciji med uporabniki PDF datoteke. Funkcije niso namenjene tisku in bodo pri pripravi na tisk izbrisane.


KONTURNI IZREZ/REZKALNI IZREZ


Pri konturnem ali rezkalnem izrezu motiva potrebujemo v datoteki vključeno konturno linijo, ki jo pripravite v peti barvi (Pantone). Linije morajo biti zaključene, radij ne sme biti manjši od 4 mm.

Pomembna besedila in elementi morajo biti vsaj 3 mm od roba izreza. Prav tako je potreben priporočen dodatek za obrez. Datoteke za izrez potrebujemo v PDF obliki. Kontura se ne tiska.

Kontura mora biti zaključena vektorska linija.
Kontura mora biti v peti barvi (Pantone).
Kontura se ne tiska.
Radij konture večji od 4 mm.
Konturni ali rezkalni izrez lahko odstopa 1-2 mm.

SMER BRANJA NA DVOSTRANSKIH TISKOVINAH


Upoštevajte pravilno usmeritev sprednje in zadnje strani dokumenta. Tiskovina se obrne okrog navpične osi, kar je primerljivo z listanjem knjige. Pravilna postavitev mora biti že določena v programu, kjer je bil dokument generiran. Kasnejša rotacija v PDF dokumentu ni primerna.


DEBELINA ELEMENTOV


Prosimo, da ne uporabljate izredno tankih elementov, linij ali pisav saj lahko zaradi tehnike tiska pride do slabe vidljivosti. Linija z debelino 0,1 mm in manj kot 100% ene od osnovnih barv (CMYK), lahko v tisku zaradi rastra tiska izgleda ukrivljena ali motna.
Na monitorju so takšne linije zaradi funkcije “povečaj” vidne brez težav.

Pozitivne linije (temna linija na svetli podlagi) najmanjša debelina 0,25 pt (0,09 mm) .
Negativne linije (svetla linja na temni podlagi) najmanjša debelina 0,5 pt (0,18 mm).


SLOVNIČNE  NAPAKE


Slovničnih napak zaradi avtomatizacije ne preverjamo in tudi za njih ne odgovarjamo. Prosimo poskrbite, da bo datoteka pred tiskom preverjena.

Slovničnih napak ne preverjamo.
Spremembe datotek lahko ponudimo kot dodatno storitev.


PISAVE IN KRIVULJE


Pisave v PDF datotekah morate spremeniti v krivulje. Če to ni mogoče, morajo pisave biti popolnoma (ne kot podskupina) integrirane! Enako je potrebno storiti s standardnimi pisavami (kot na primer Arial, Verdana, Courier, itd). Integracija pisav kot podskupine pogosto vodi do napak pri procesih v RIP-u.

Pri pretvarjanju v krivulje se prepričajte, da so presledki bili pravilno pretvorjeni. V nekaterih primerih si pridržujemo pravico do pretvorbe integrirane pisave v krivulje.

Priporočamo pretvorbo vseh pisav v krivulje.
Če pisave niso v krivuljah, morajo biti popolnoma integrirane.
Črno besedilo sestavite le iz črne barve, 100% Black.


TRANSPARENCE


Vse transparence v PDF datotekI iz CorelDraw in Apple iWork Pages je potrebno pretvoriti.
Live-Transparence iz programov kot so Adobe InDesign ali Illustrator lahko ostanejo.
Pri uporabi Live-Transparence je potrebno, da so vsi elementi v enakem barvnem prostoru (npr. CMYK).


 

“OVERPRINT”
Preverite vaše PDF datoteke na želene ali neželene elemente, ki so nastavljeni kot “overprint”.
Črna besedila avtomatsko pretvorimo v “overprint”.
Bela barva nikoli ne sme biti uporabljena kot “overprint”, saj na tiskovini ne bo vidna.