Dobavni rok in dostava


Ponudnik naročeno blago po izdelavi zapakira v primerno embalažo, ki omogoča, da se izdelek med transportom ne poškoduje, ter ki zagotavlja zaupnost narave izdelka, ter blago odpošlje v dogovorjenem roku, najkasneje v roku 15 delovnih dni od sklenitve pogodbe, tj. od poteka roka za preklic naročila, pri čemer se dobavni roki razlikujejo glede na naročeni izdelek. Če ponudnik svoje obveznosti ne bo mogel izpolniti v roku, ker blago ne bo na razpolago, bo o tem obvestil kupca.

Ponudnikov partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije d.o.o.

V primeru, da naročnik – kupec ne prejme paketa v 15ih delovnih dneh od sklenitve pogodbe, mora to sporočiti ponudniku na njegove kontaktne naslove (elektronski naslov, telefonska številka).
Dostava se izvrši na naslov, ki ga je naročnik – kupec navedel ob registraciji ali ob naročilu. Zaradi zagotavljanja čim uspešnejše in čim hitrejše dostave se zahteva, da kupec ob oddaji naročila poda popolne podatke o naslovu dostave in tudi kontaktno telefonsko številko. V primeru, da dostave blaga na naslovu za dostavo ni mogoče opraviti, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga. V primeru, da naročnik – kupec naročenega blaga ne prevzame v postavljenem roku, ponudnik izdelek na svoje stroške ustrezno uniči – reciklira. Kljub temu je naročnik – kupec še vedno zavezan k plačilu opravljenih storitev – izdelave foto izdelkov.

Stroški dostave

Stroški dostave znašajo 3,66 EUR in bremenijo naročnika – kupca.
V primeru, da so v okviru enega oddanega naročila naročeni izdelki, katerih pakiranje ni kompatibilno in je naročilo potrebno odpremiti v več paketih, je naročnik – kupec zavezan k toliko kratnemu plačilu stroškov dostave, kolikor je odpremljenih paketov. O tem je kupec – naročnik pred oddajo naročila tudi izrecno obveščen.